Beste variabel pris strøm

Finn billigste og beste strømleverandør med listen nedenfor over variabel pris på strøm. Oversikten viser samtlige leverandører på markedet med utganspunkt i foregående måneds priser. Sammenlign og spar tusenvis av kroner ved å bytte til et gunstigere produkt.

Hva er variabel strømpris?

Dette er en vanlig type strømavtale som følger prisendringene på strømmarkedet, og som pålegger strømleverandøren å opplyse om prisendringer 14 dager i forkant. Med en variabel strømavtale er strømmen i mindre grad knyttet opp til dagsendringer på strømmarkedet og leverandøren står på mange måter friere i forhold til hvordan de ønsker å prissette produktet. Mer

Tidligere ble denne typen avtaler kalt Standard variabel pris, men senere har det blitt vanlig å droppe "standard". Historisk sett var denne typen strømavtaler den vanligste på markedet, men dette har endret seg gradvis og nå er det spotpris som kan smykke seg med den tittelen.

Hva er forskjellen på variabel pris og spotpris?

Spotpris er en type strømavtale som følger prisendringene på strømbørsen Nordpool. Strømselskapet legger i tillegg på et påslag som skal dekke deres kostnader og fortjeneste. Prisendringer vil dermed normalt sett forekomme hyppigere med et slikt produkt. Mens for variabel pris vil prisendringene stort sett kun skje hver fjortende dag. Variabel pris kan dermed sees på som mer stabil i forhold til prisendringer, men det betyr ikke at det er den rimeligste avtalen over tid. Statistisk sett viser det seg at spotpris er den rimeligste avtaleformen ettersom man som forbruker følger markedet når prisene synker. Men man skal også ha en økonomi som tåler hyppige svingninger oppover prisskalaen.

Vi fant 65 tilbud til deg
Finn leverandør
Faktureringstid
De beste basert på dine valg:
Sortert på


360 kr
Kostnad
22 øre/kWh
640 kr
Du sparer

398 kr
Kostnad
24 øre/kWh
602 kr
Du sparer

483 kr
Kostnad
29 øre/kWh
517 kr
Du sparer

498 kr
Kostnad
30 øre/kWh
502 kr
Du sparer

529 kr
Kostnad
32 øre/kWh
471 kr
Du sparer

532 kr
Kostnad
32 øre/kWh
468 kr
Du sparer

Det er en grunn til at så mange ønsker å motta nyhetsbrevet vårt...

Idag har vi samlet inn og oppdatert 4899 priser.

Bare i fjor hjalp vi over 700 000 nordmenn sammenligne og spare