Sammenlign fastpris strøm

å inngå en avtale om fastpris på strøm, vil i praksis si at du binder deg til en strømleverandør for en periode og forhåndsavtaler en pris på strømmen som de skal levere. Hvis du ønsker eller trenger forutsigbarhet i forhold til hvor mye du skal betale, er dette produktet for deg. Les merSkjul

Selve perioden som avtalen gjelder for, er gjerne alt fra tre måneder og opptil tre år. I denne avtaleperioden kan du normalt sett ikke si opp avtalen eller skifte leverandør. Og kraftleverandøren kan heller ikke justere prisen eller endre prisen på strømmen som gjelder i fastprisavtalen. Dette gir deg automatisk en garanti for hvor mye du betaler per kilowattime og en forutsigbarhet som du ikke får igjennom andre avtaler der prisen svinger i takt med markedet.

Dette kan selvfølgelig være både en fordel og en ulempe. Går markedsprisen over den avtalte, tjener du som kunde, mens holder markedet lave kraftpriser, vil du som regel tape. En parallell til dette produktet er fastrentelån i bankene. På samme måte inngår du et slags veddemål med strømleverandøren der du gambler på at kostnadene på sikt vil være lavere enn det du ellers ville ha betalt med en markedsavhengig flytende strømpris.

Som med andre kraftprodukter har enkelte leverandører et fast årlig fastbeløp som kommer i tillegg. I oversikten er dette beløpet inkludert i totaloversikten.

Vi fant 73 tilbud til deg
Finn leverandør
Faktureringstid
De beste basert på dine valg:
Sortert på
450 kr
Kostnad
27 øre/kWh
550 kr
Du sparer

465 kr
Kostnad
28 øre/kWh
535 kr
Du sparer

492 kr
Kostnad
30 øre/kWh
508 kr
Du sparer

498 kr
Kostnad
30 øre/kWh
502 kr
Du sparer

520 kr
Kostnad
31 øre/kWh
480 kr
Du sparer

546 kr
Kostnad
33 øre/kWh
454 kr
Du sparer

549 kr
Kostnad
33 øre/kWh
451 kr
Du sparer

550 kr
Kostnad
33 øre/kWh
450 kr
Du sparer

558 kr
Kostnad
33 øre/kWh
442 kr
Du sparer

Det er en grunn til at så mange ønsker å motta nyhetsbrevet vårt...

Idag har vi samlet inn og oppdatert 4397 priser.

Bare i fjor hjalp vi over 700 000 nordmenn sammenligne og spare